Årsmøtet i Fiskebåt

– Ei grunnleggjande endring i kvotesystemet

Per Sandberg er open for å omfordele fiskekvotar mellom fartøygruppene. Paul Harald Leinebø er lettare sjokka.

Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) opnar for at fiskekvotar kan omfordelast mellom fartøygruppene.  Foto: Per Ove Stige

Fiskeri

– I takt med at fiskeflåten blir effektivisert, ser vi at legitimiteten til flåten blir utfordra, seier fiskeriminister Per Sandberg.