Sølvtrans politimeldt for ulovleg dumping av lusemiddel:

Harald Tom Nesvik ber om vurdering av habilitet

Relativt rolege arbeidsdagar som informasjonssjef i brønnbåtreiarlaget Sølvtrans er brått bytta ut med hektiske dagar som statsråd for Harald Tom Nesvik.

Den nye fiskeriministeren, Harald Tom Nesvik, med ei gruppe rådgjevarar som følgjer han og kjem med innspel kvar han enn går på fiskerimessa Nor-Fishing i Trondheim denne veka.  Foto: Per Ove Stige

Fiskeri

Den nye fiskeriministeren ber om at hans habilitet blir vurdert. Denne veka vart Nesvik sin gamle arbeidsplass politimeldt for ulovleg dumping av lusemiddel. Vatn som er tilsett legemiddel for behandling av fisk mot lakselus kan ikkje tømmast til sjø nærare enn 500 meter frå rekefelt eller gytefelt. Ei rekke brønnbåtselskap har brote denne regelen, inkludert arbeidsgjevaren som han nettopp jobba for, ifølgje NRK.