Forskar på taskekrabbe:

Meiner minstemålet på krabbe bør opp

Snorre Bakke ved Møreforsking har i sommar fullført si doktoravhandling om taskekrabbe.

Krabbe-doktor: Snorre Bakke ved Møreforsking har skrive doktoravhandling om taskekrabbe. 

Fiskeri

Det er forska lite på krabbe i norske farvatn. Det har Snorre Bakke ved Møreforsking gjort noko med. Han har fanga taskekrabber i Vesterålen, Trøndelag og Rogaland og samanlikna.