Sjøvik under press i Vest-Sahara

Sjøvik AS med base i Midsund er det eneste norske fiskeriselskapet som fortsatt driver utenfor omstridte Vest-Sahara. En ny fiskerireform kan på sikt føre til at også Sjøvik trekker seg ut.

  Foto: Svein Aam

Fiskeri

Det skriver Fiskeribladet Fiskaren.

Tre fjerdedeler av Vest-Sahara er okkupert av Marokko etter krigen som varte fra 1975 til 1991. Store deler av befolkningen flyktet allerede i krigens første år til flyktingleire i Algerie der de fortsatt bor.

En rekke norske selskaper, sist CG Rieber Oils AS, har blitt sterkt kritisert for sin virksomhet i Vest-Sahara. Dette fordi det vurderes å være i strid med internasjonale konvensjoner å utnytte ressursene i de okkuperte områdene.

Levering på land
Sjøvik AS opererer utenfor Vest-Sahara med den ombygde fabrikktråleren "Midøy Viking" som kom til Marokko i 2006 og er flagget inn under navnet "Midøy Dakhla". Det fiskes blant annet sardiner, sardinella, makrell og hestemakrell.

Men den nye fiskerireformen i Marokko kan ifølge Fiskeribladet Fiskaren få drastiske følger for reder Odd Kjell Søviks prosjekt fordi det kan bli innført strengere krav til levering av råstoff til landbaserte anlegg. Det er derfor uvisst om "Midøy Dakhla" får fortsette med ombordfrysing av fangsten.

Ifølge Fiskeribladet Fiskaren har "Midøy Dakhla nylig fått gjenoppta fisket etter seks uker ved kai. Men ifølge avisen får ikke båten inn til videre fryse så mye som en fisk om bord.

Har fryselisens
På vegne av selskapet avviser Daniel Sjøvik overfor Fiskeribladet Fiskaren at det er usikkerhet rundt den videre driften.

- Jeg har fått positive signal fra fiskeridirektøren om at vi kan starte opp igjen virksomheten innen kort tid. "Midøy Dakhla" har hatt og har fortsatt fryselisens. Båten er flagget inn til Marokko som frysebåt for å drive ombordproduksjon, sier han.

Han avviser også at det ligger noe dramatikk bak det nåværende forbudet mot ombordfrysing.

- Det er ingen dramatikk i dette siden vi hele tiden har levert en stor del av fangsten fersk. Grunnen til at vi nå bare leverer fersk, er at vi venter på en avtale om hvor stor andel av fangsten som kan fryses.

- Blant de verste
Sigrun Espe, nestleder i Støttekomiteen for Vest-Sahara, er svært fornøyd med at endringer i rammevilkårene nå kan gjøre slutt på også Sjøviks engasjement i Vest-Sahara.

Hun mener ifølge Fiskeribladet Fiskaren at Sjøvik AS er en av de verste i denne konflikten, og at det er helt uholdbart at de kan forsvare sitt engasjement med at det er til lokalbefolkningens beste.

- Både Sjøvik og Rieber har engasjert seg i Vest-Sahara mot UDs anbefalinger. Det er uholdbart at de definerer handel uavhengig av politikk. Dette henger sammen, og deres engasjement er på ingen måte til det beste for lokalbefolkingen, sier hun til Fiskeribladet Fiskaren.