Farstad-skipet «Far Shogun», bygget ved Langsten i 2010, skifter eier, melder hegnar.no. Fartøyet dro til Australia i 2011 etter inngått en avtale med Chevron Australia.

Levering av skipet er avtalt å finne sted i sommer. Fartøyet skal driftes av DOF.