foto
Lars Erik Vinje demonstrerer fasadesystemet som blei lansert i fjor. Det er designa for å vare lenge og for å unngå ròteskade på veggen bak. Slik blir det mindre avfall, og om systemet ein gong skal bytast ut kan komponentane resirkulerast. Foto: Anne-Mari Tomasgard

Satsar stort på smarte system