Skal levere til hele oppdrettsanlegget i Miami

foto