Aksjonærkonflikt i Spilka for retten: Eier vil gjennomføre deling av selskapets verdier

foto