Møbelsalget svikter i Europa – kortere arbeidsuke hos Ekornes

foto