Det var knyttet spenning til budskapet styreleder Giuseppe Coronella i Vard hadde med seg til Haramskonferansen tirsdag.

Coronella representerer det italienske storkonsernet Fincantieri, som er blant de største skipsbyggerne i verden og største eier i Vard-konsernet.

Vil ta Vard av børs

Coronella som er bundet av at Vard er notert på børsen i Singapore, kunne naturlig nok ikke presentere store endringer i forhold til det som allerede er kjent for markedet.

Mange har likevel stilt spørsmål ved bakgrunnen for at Fincantieri ønsker å ta Vard av børsen.

– Det administrative prosessene du må gjennom kan noen ganger være for lang til å reagere riktig på markedet. I bunn og grunn handler det om et ønske om å forbedre samarbeidet, hastigheten selskapet utvikler seg i og nivået på varen vi leverer, forklarer styrelederen til Sunnmørsposten.

På direkte spørsmål om hvorfor Coronella har tro på Vard, trakk han fram kunnskapen hos de ansatte.

– Utmerkede resultater

Fincantieri har i lengre tid kjøpt seg opp i Vard-aksjen og nylig bikket de en eierandel på over 80 prosent.

Målet er å komme over 90 prosent, slik at de kan ta konsernet av børs.

I offisielle meldinger har de påpekt at de ikke har noen planer om nedbemanninger eller andre vesentlige endringer i drifta som følge av dette grepet.

– Hva tenker du om resultatene Vard har hatt de siste årene?

– Vard har levert utmerkede resultater i en situasjon hvor mange selskap har gått overende. De har ikke bare klart å komme seg gjennom den tøffe tiden, men også omstilt seg, forteller han.

(saken fortsetter under)

Ordreboka har endret seg

Styrelederen fortalte hvordan Fincantieri – og indirekte Vard – hadde sett seg ut nye marked og pekte på hvordan de hadde lykkes med å kapre en rekke kontrakter på cruiseskip.

I løpet av få år har innholdet i ordrebøkene til Vard endret seg totalt.

I årene 2013 til 2015 var offshorefartøy totalt dominerende, men i 2016 og 2017 utgjorde slike skip kun rundt en firedel av arbeidet ved verftene.

– Om du ser hvordan digitaliseringen og nedgangen i oljeprisen sammen har påvirket den maritime bransje, så har den allerede svart med å omstille seg, sa Coronella.

Coronella mener at endringer framover også vil komme som en følge av etterspørsel i markedet.

Spesialisering

Coronella understreket at Vard ønsker å spille en vesentlig rolle i utviklingen av det maritime clüsteret på Nordvestlandet.

– Vi har spesialisert oss gjennom flere Vard-selskaper, sa styrelederen og viste eksempler for hvordan Vard har tatt i bruk 3D-visualisering når de designer produkter sammen med kunder og store databaser, såkalt «big data», for å ta best mulig beslutninger.

Nye løsninger for energilagring og batteriutnyttelse utviklet av Vard Electro, er at andre eksempler på virkemidler for hvordan man i større grad vil bruke teknologi både i skipsbyggingen og senere vedlikehold.