Slik svarer oppdrettskjempene på Bjørlo-utspel om klimakutt

foto