Skuffa over at Strand ikke tipsa dem før «Stormfuglen»-salget