Eit forsikringsselskap dekte tap som følge av at ein bølgedempar blei totalskadd i dårleg ver, men kravde seinare at Ørsta-selskapet som hadde levert anlegget skulle dekke tapet.

Det er NRK som skriv dette.

Vik Ørsta meinte at dei hadde ein avtale om at slikt skulle bli løyst ved valdgift, og fekk medhald i det frå Høgsterett som avviste å behandle saka.