Det Aker-kontrollerte selskapet Ocean Yield aksepterte avtalen som lå på bordet. Det fastslår adm.dir. Lars Solbakken.

– Jeg kan dokumentere at vi uten forbehold godtok forslaget til løsning som ble lagt fram av Siem og Farstad, sier Solbakken.

Det var på sjølveste nyttårsaften at kreditorene i Farstad Shipping fikk oversendt forslag til en refinansiering av rederiet. Kreditorene hadde tiden fram til 4. januar klokka 16 til å gi en tilbakemelding om hva de mente om forslaget.

– Mailen fra meg gikk klokka 15.50. Der sa jeg at vi uten forbehold godtok det forslaget som lå på bordet fra selskapets side. Dette kan både ledelsen i Farstad, bankene og Wikborg Rein som advokatfirmaet de bruker, bekrefte, sier Solbakken.

Stoppet av Røkke

Finansavisen skrev i går basert på anonyme kilder at det var det Aker/Røkke-kontrollerte Ocean Yield som blokkerte for en avtale mellom Farstad og Siem. Det satte fart i spekulasjonen om at Røkke og Aker her brukte Ocean Yield i et forsøk på å spille Siem over sidelinje for så selv forsøke overta Farstad.

foto
Sjef: Stranderen Lars Solbakken er adm.dir. i Ocean Yield.

Dette blir helt tilbakevist av Solbakken.

– Jeg kan dokumentere at det ikke er riktig. Hva som var årsaken til at styret i Farstad på styremøtet 4. januar valgte å avslutte forhandlingene med Siem må de selv svare for, påpeker han.

Les siste saker om Farstad

Grunnen til at skipsfinansieringsselskapet Ocean Yield spiller en viktig rolle i refinansieringen av Farstad er at to av rederiets ankerhåndterer er bygget og eid av Ocean Yield og leid ut til Farstad på en bareboat-avtale som går fram til 2025.

Dyre båter

Dette gjelder båtene «Far Senator» og «Far Statesman». Dette er to ankerhåndterer bygget på Vard i Tomrefjorden og overtatt av Farstad våren 2013.

Leien Farstad må ut med for disse båtene er 180.000 kroner per dag for hver av båtene. Båtene koster altså Farstad 360.000 kroner per dag og totalt 131 millioner kroner årlig. Dette var en god deal for Farstad i 2013, men det er katastrofalt dyrt for rederiet i dag. Saka blir ikke bedre av at «Far Statesman» i dag ligger i opplag på Humla utenfor Ålesund. «Far Senator» fikk i sommer en 17 måneders kontrakt med selskapet Woodside Energy i Australia.

– Vårt utgangspunkt er at vi skulle likebehandles med bankene. De prinsippene som lå til grunn for avtalen med bankene måtte også gjelde vår leasingavtale, sier Solbakken.