Det er Jo Rodin fra advokatfirmaet Thommesen som er mannen alle må forholde seg til. Det ble løpet av onsdag blitt avholdt en rekke møter, dels på telefon og dels på hans kontor. Få her i landet kan mer om jussen i refinansieringer og konkurser enn han. Rodin er utpekt av storbankene DnB og Nordea, og sitter med fullmakter også fra Giek og de mindre bankene som har lånt penger til Havila.

Kontant nei

Slik Sunnmørsposten forstår det skal beskjeden fra Rodin være tindrende klar til de som har gått inn med penger i de usikrede obligasjonslånet Havi08: Storbankene kommer ikke til å gi mer. Obligasjonseierne kan få tilbake 15 prosent av verdien lånet har i dag, eller Havila slås  konkurs og de får ikke en krone.

To islandske banker, som tilsammen har halvparten av obligasjonslånet, som da det ble tatt opp var på 500 millioner kroner, har sagt ja til planen under forutsetning av at de får en omsettelig tegningsrett på aksjer som gjør at det kan få tilbake noe mer penger dersom markedet og inntjeningen snur en gang etter 2020.

De som så langt har nektet bøye av er Akerhus fylkeskommunes pensjonsfond. Sammen med et annet pensjonsfond, som vi ikke kjenner navnet på, har de så langt vært urokkelige.

Et fond under forsikringsselskapet IF er også inne i obligasjonen. De har sagt nei til refinansieringsplanen, men har nå mer inntatt en meglingsrolle.

Angriper Sævik

Slethei gikk i Sunnmørsposten tirsdag ut med et voldsomt personangrep rettet mot Per Sævik og hans familie. Slethei hevdet at Sævik kun var ute etter å berike seg selv, og at grupperingen som han  stod som talsmann for hadde like gode forutsetninger som Sævik til å drifte Havila videre.

Nå viser det seg at Slethei selv ikke har særlig lang fartstid bak seg i investeringen i Havila. I 2015 gikk han inn med mellom 2,5 og 3 millioner kroner i obligasjonslånet som på det tidspunktet var verdt rundt 20 prosent av den opprinnelige lånesummen. Han er altså personlig en svært liten aktør i dette spillet. Slethei har ikke signalisert at han har muligheter eller ønsker om å gå inn med mer penger. Skulle refinansieringsplanen gå gjennom, og sikre videre drift av Havila, vil Slethei måtte ta et tap på et sted i overkant av to millioner kroner. Det er han åpenbart lite interessert i.

Se også: Slethei svarer: Har sittet lenge i Havila-lånet

Dette er planen som ligger på bordet

Modellen som nå ligger på bordet er som følger: All egenkapital i Havila er tapt. De usikra obligasjonslånene er tapt, og bankene med sikra lån avskriver tap i størrelsesorden 750 millioner kroner. En del av tapet til bankene er ikke innbetalt rente på eksisterende lån.

Mange mener at dersom dette går gjennom, er malen lagt for hvordan offshore supply-rederiene på Sunnmøre vil bli refinansiert. Da kan ting komme til å skje fort i selskap som Olympic og Farstad. I så tilfelle er første akt i dramaet om supplyrederiene over. Andre akt venter.