Stor forsvarskontrakt for Stadt – aukar talet på tilsette