Kjølmoen: De maritime næringene må lære av bøndene

foto