Anleggs­bran­sjen frykter permit­teringer og konkurser