Profilerer Valldal som den beste opplevingsbygda

foto