Eierne av Farstad Shipping mister store verdier

foto
Sverre A. Farstad er blant eierne av selskapet. Nå har bankene, obligasjonseierne og aksjonærene godkjent refinansieringsplanen som vil gi Kjell Inge Røkke og John Fredriksen kontroll over rederiet.