Søker om å få dyrke opp 50 mål myr på Haramsfjellet

foto