Torskeoppdrettar svarar Fiskarlaget: – Trasig at ein ikkje klarer å sjå det store bildet

foto