Flakk legger også planene for Storfjord Hotel på is