Den elleville sjømateksporten fortsatte i mai måned. Økningen i eksportverdi var på 4,1 milliarder kroner sammenlignet med mai 2021.

– Den sterke globale etterspørselen etter norsk sjømat ga en eksportverdi i mai som er tidenes nest høyeste i en enkeltmåned, kun slått av mars i år, sier konstituert administrerende direktør i Norges sjømatråd, Børge Grønbech i en pressemelding.

Økte priser på sjømat, særlig laks, er årsaken til veksten. 84.800 tonn med laks ble eksportert i mai, til en verdi av 8,6 milliarder kroner.

– Svakt eksportvolum over tid og etterspørselsvekst har ført til en sterk prisutvikling, og verdimessig var mai tidenes nest beste for norsk lakseeksport, sier sjømatanalytiker Paul T. Aandahl i Norges sjømatråd.

Så langt i år har Norge eksportert sjømat for 57,8 milliarder kroner. Det er en høyere eksportverdi enn i hele 2012.

Grønbech sier imidlertid at det er knyttet usikkerhet til utviklingen av eksportpriser fremover. I horisonten ligger økte utgifter, renteoppgang og reallønnsnedgang i viktige markeder.