Reknar med å starte opp att vindturbinane på Haramsfjellet komande veke

foto