– Det er vi som ikke har lyst å flytte som er igjen og kjemper nå

foto