Økte inntektene med 460 millioner – roser de ansatte