Og med drivstoff produsert av fornybar, ren energi – kan hende fra Hellesylt.

– Nå skjer det!

– Her er mange leverandører og eksperter som vil være med. Dette indikerer at piloten om hydrogenferje har utløst en oppdemmet mulighet. Når vi først satte i gang kommer andre etter. Nå skjer det! sier han.

Solid erfaring

– På Fiskerstrand Verft har vi etter hvert opparbeidet oss solid erfaring når det gjelder LNG, hybrid med LNG og batteri, hybrid med batteri og biodiesel, samt batteridrift. Neste steg nå er å se på hydrogen.

foto
Godt i gang På Fiskerstrand Verft er de godt i gang med arbeidet med hydrogenferja. De tar kjent teknologi og maritimiserer den.

– Jeg får spørsmål om dette er dyrt. Tar du først i bruk hydrogendrift og får volum fører det til kostnader, men deretter blir det lønnsomt.

– På litt sikt vil hydrogendrift hybrid med batteri bli svært lønnsomt.

Les også: «Seasight» skal gå i Nærøyfjorden med null utslipp

Kostnadene vil synke

– Kostnadene med brenselscellene – det som blir selve «motoren» i hydrogenferja – kommer antakeligvis til å synke med 75 prosent i løpet av 3–5 år. Driftskostnadene for nullutslippsteknologi forventes å bli gradvis lavere. Vi skal dessuten ikke se bort ifra at vi får avgiftsbelagt fossilt brennstoff.

– Men her er en utfordring når det gjelder infrastrukturen for hydrogen. Det kommer! sier ha optimistisk:

– Etter hvert som hydrogendrift kommer i bruk. En opplevde tilsvarende med LNG.

To aktuelle ferjesamband

foto
Stolt – Jeg er stolt over at vi er nominert til Nyskaperprisen. Og over å ha vært med å lede en så framoverlent, arbeidsvillig og løsningsorientert gjeng som vi har her på Fiskerstrand Verft, sier Rolf Fiskerstrand.

Hvor realistisk det er at ei hydrogenferje i drift på Geirangerfjorden skal kunne bunkre hydrogengass fra Hellesylt gjenstår å se. Det pågår et forprosjekt for å finne ut av realismen i hydrogenproduksjon på Hellesylt, tidligere omtalt i Sunnmørsposten.

– Per i dag er det nærliggende med hydrogenferje på et samband på Nordmøre nær Tjeldbergodden der de har store planer om industriell produksjon av hydrogen.

– Akkurat nå har vi et par aktuelle alternativer samtidig som vi utreder det tekniske og forskningsmessige, før vi begynner å jobbe praktisk.

foto
Nyskaperprisen Fiskerstrand Verft er nominert til nyskaperprisen for sitt prosjekt med å utvikle verdens første hydrogendrevet ferje. En hybrid for hydrogen- og batteridrift.

– Vi jobber nå i stor grad sammen med SINTEF. Etter hvert kommer de andre partnerne inn. Vi er en symbiose mellom industri, SINTEF og NTNU. Jeg er hoppende glad for NTNU-fusjonen. Her er muligheter både for studentoppgaver og dr.ingeniører, påpeker Rolf Fiskerstrand.

Nominerte nyskapere:

Her er resten av de nominerte til Nyskaperprisen:

  • Nordic Wildfish

  • Reknes AS

  • Scana Volda

  • Optimar AS

Vinneren kåres mandag 13. februar.