– Men da må ei miljøfinansiering på plass, mener administrerende direktør Rolf Fiskerstrand.

Fiskerstrand har i lengre tid arbeidet for å få myndighetene med ei Miljøfinansiering på linje med Eksportfinans. Verftsdirektøren mener at dem som tar beslutning vegrer, blant annet fordi de hevder at man allerede har ordninger som ivaretar dette, f.eks. tilskudd fra Enova.

Varig finansiering

– Miljøfinansieringen er tenkt som et langsiktig løp etter at man har utviklet teknologien. Enova-tilskuddet er tidsbegrenset, sa Rolf Fiskerstrand, da han torsdag møtte deler av Stortingets Miljø- og Energikomité.

Verftsdirektøren var tydelig på at dersom norske forskningsmiljøer utvikler miljøteknologi, må man også produsere den her.

– Vi må eksportere produkter, ikke teknologi, mener Fiskerstrand, som hadde mye godt å si om Nox-fondet.

Fylkesmann Lodve Solholm og Fylkesordfører Jon Aasen hadde lagt opp til en Blåtur som starta på Norsk Maritimt Kompetansesenter og endte på Runde Miljøsenter. Før det hadde de vært en tur innom Jets på Hareid og Havila Shipping.

Eneste fra Mørebenken

Rigmor Andersen Eide er eneste representant fra Møre og Romsdal i komiteen, og hun sier det er ekstra trivelig å ha med sine politikerkolleger til hjemlige trakter. Rolf Fiskerstrand, som har vært en av pådriverne til miljøsatsing i den maritime industrien, roste komiteen for sitt klare krav til regjeringen om at fylkeskommunale og kommunale ferjer og hurtigbåter må benytte lav- eller nullutslippsteknologi ved nye anbud.

– Møre og Romsdal er det største ferjefylket i landet. Det skulle bare mangle om ikke vi var først med å sette krav til ei hydrogenferje, sa fylkesordfører Jon Aasen under ei orientering med komiteen.

Nullutslipp

– Norge er i front når det gjelder bygging av de miljøvennlige skipa for framtida, og vår oppgave er å være med å forsterke det. Det viktigste er å være med å begrense miljøutslipp, og det har en betydning som går langt ut over våre egne grenser, sier lederen i komiteen, Ola Elverstuen, til Sunnmørsposten.

Spørsmål om tid

– Er det realistisk å få til nullutslipp på skip?

– Ja, teknologien er der. Det handler om å få en organisering og finansiering. Det kommer og er vedtatt. Det er bare spørsmål om tid, sier Elverstuen, som legger til at målet med turen til Sunnmøre er å få et innblikk i ulike næringer og tidsbilde på hvordan situasjonen er for næringen.

- Det gjelder særlig økonomi og grønn næringsutvikling, sier Elverstuen.

foto
<strong>Miljø:</strong> Stortingsrepresentant Rigmor Andersen Eide (KrF) i samtale med lederen for Energi- og miljøkomiteen, Ola Elverstuen (V) på Fiskerstrand verft. Foto: Johan Behrentz