Blåtur for grønn teknologi

foto
<strong>Blåtur:</strong> Stortingets Energi- og miljøkomite fikk en skikkelig Blåtur i det maritime Sunnmøre tirsdag, alt lagt opp av fylkesmann Lodve Solholm og fylkesordfører Jon Aasen. Fra venstre: Lodve Solholm (fylkesmann), Per Rune Henriksen (Ap), Åsmund Aukrust (Ap), Rigmor Andersen Eide (KrF), Øyvind Korsberg (Frp), Jon Aasen (fylkesordfører Møre og Romsdal), Ola Elverstuen (V), Rolf Fiskerstrand (dir), Odd Henriksen (H), Torhild Aarebergsbotten (H), Olav Linge Fiskerstrand (Fiskerstrande verft), Marit Arnstad (Sp), Heikki Eidsvold Holmås (SV), Tiril Vogt (komitesekretær) og Elise Gjermundrud (Fiskerstrand verft). Foto: Johan Behrentz