Det kommer fram i en pressemelding fra selskapet.

Grunder Per Sævik sier seg fornøyd med totalresultatene. I pressemeldingen sier han følgende: «Totalt sett er jeg fornøyd med det vi fikk til i 2017. Deler av konsernet merker fortsatt etterdønningene av oljekrisen. Vi forventer oppgang, men når det skjer er vi usikre på. Havyard Group har de siste årene gjennomgått en endringsprosess som bør gi bedre resultater fremover. Fjord1 gjør det bra. Jeg har forventninger om at det vil fortsette en god stund fremover.»

Driftsresultatet i samme periode kom på 675 millioner kroner, og Sævik-familien hadde eiendeler for 17,5 milliarder kroner ved årsskiftet. Egenkapitalen ligger på 3,94 milliarder kroner.

Investerer i ulike sektorer

I tillegg til investeringer i offshore-rederier, Fjord1, eiendom og skipsverft, investerte de også i seismikk-industrien i 2017. Den siste tiden har selskapet også investert i blant annet Ivar Aasen-hotellet i Ørsta og Raftevold Hotell i Horningdal. Datterselskapet Havila Kystruten AS fikk tilslag på fire av elleve skip i konkurransen om den nye Kystruten.

«Vi er i ferd med å få på plass driftsorganisasjonen for Kystruten. Fortsatt er ikke absolutt alle detaljer på plass, men byggekontraktene er ferdigforhandlet med de aktuelle skipsverft. Bare mindre detaljer gjenstår. Vi har stor tro på at dette skal bli en suksess. Våre ivrigste tvilere tror jeg vil bli overrasket,» forteller Sævik i pressemeldingen.