Vil torskefesten fortsette? Analytiker Finn-Arne Egeness fra Nordea Bank svarer ja. Torskekvoten er 13 prosent mindre i år, men prisen er forventa å øke med 11 prosent, sier Egeness.

Bearbeides nærmere markedet

Med en torskepris som nå er oppe i 34 kroner kiloet for rund, sløyd og hodekappa fisk, blir det også dyrere å sende fisken til for eksempel Kina for bearbeiding så tilbake til kunder i Europa, sier analytikeren.

Egeness tror at om 15-20 år er det slutt på å sende fisken halve jorda rundt for bearbeiding.

- Utviklinga er at fisken bearbeides nærmere markedet, særlig produkter med kort holdbarhet, sier Egeness. De største fiskemarkedene for Norge er Storbritannia og Portugal.

Fra Ombordfryst 2017: – Mange tiner fisken feil

Foredling i Norge

- Kan vi forvente at mer av fisken bearbeides i Norge?

- Det er rom for mer bearbeiding av fisk i Norge, sier Egeness. - Klippfiskindustrien foredler allerede betydelige mengder hvitfisk i Norge, og med ny teknologi kan vi forvente mer foredling av også fryst filet før eksport.