Samlar produksjonen på Valderøya etter nedskalering

foto