Av: Tarjei Engeset Ofstad

Karina (26) fra Ålesund kan vinne Advokatforeningens talentpris

foto
Karina Kviebakk Mauren, under et arrangement på Pir den 27. oktober. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Karina Kviebakk Mauren er en av tre nominerte til Advokatforeningens talentpris 2021.

Hun jobber for Adviso i hjembyen Ålesund. Mauren er særlig interessert i klima- og bærekraftsspørsmål.

– Det er et felt som kommer mer og mer frem, og som blir stadig mer konkret, sier hun til Sunnmørsposten.

Mauren har skrevet masteroppgave om havvind, hvor hun fokuserte på sameksistens til sjøs.

Av forholdsvis ferske rettsavgjørelser, synes hun spesielt to fra Høyesterett er interessante. Det ene er klimasøksmålet der flere miljøvernorganisajoner saksøte staten for brudd på grunnlovens paragaraf 112. Den slår fast at alle har rett til et miljø som sikrer helsen og til en natur hvor produksjonsevnen og mangfoldet bevares. Saksøkerne mente at norsk oljeindustri i Arktis ikke er forenelig med paragraf 112, men nådde ikke frem med søksmålet.

Det andre saken er avgjørelsen der konsesjonen til de nye vindkraftverkene på Storheia og Roan på Fosen ble kjent ugyldig. Utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, ifølge en enstemmig avgjørelse fra Høyesterett i storkammer.

– Bærekraft kommer inn i alle rettsområder på ulike vis, forteller Mauren.

Ifølge Advokatbladet var det «på videregående at Karina Mauren fikk øynene opp for jussen som et fleksibelt verktøy for å skape endringer i samfunnet.»

Der skriver at hun i studietiden hadde sommerjobb i Plan- og bygningsetaten i Oslo, der hennes interesse for miljørett ble vekket.

Hvem som vinner prisen skal være klart innen kvelden den 18. november er omme. De to andre kandidatene er Fredrik Gunhildrud (27) i Advokatfirmaet Wiersholm og Servet Yildiz Stêrk (33) i Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell.

Sjekk også ut Sunnmørspostens podkastepisode med advokat Henrik Grung. Han sier at bærekraft før var noe mange selskaper plasserte i kategorien «krig og fred og sånt», men at dette har endret seg raskt:

Siste nytt