Har fått tillatelse til å starte oppdrettsanlegg

foto