Pilene peker igjen rett veg igjen for Fiskerstrand Verft.

Fiskerstrand Holding hadde i fjor driftsinntekter på 746 mill. kr i fjor (584 mill. i 2016). Resultatet etter skatt ble 26,8 mill. kr (minus 35,6 mill. kr i 2016).

Forsinkelser fra Tyrkia

– De tre skrogene fra Tyrkia var sterkt forsinket, og forsinkelsene førte til en stor opphoping av utrustningsarbeid i 1. halvår 2017, opplyser Fiskerstrand. Dette ga et tap som etter regnskapsreglene ble ført på 2016.

– Skrogene var forsinka fra tre til fem måneder, og de var heller ikke fullført da de kom hit til Fiskerstrand verft. Vi er nå i en dialog med dem om saka, sier konsernsjef Rolf Fiskerstrand til Sunnmørsposten.

Fiskerstrand Holding AS består av skipsverftet Fiskerstrand Verft AS, skipsdesignselskapet Multi Maritime AS og Fiskerstrand Eiendom AS. Ved årsskiftet var det 175 ansatte i konsernet inklusiv ni lærlinger. Alle tre selskap gikk med overskudd i fjor.

Lav- og nullutslippsferjer