Ålesund-rederiet melder tidlig mandag at de er blitt enige om en plan for å samarbeid med Røkke-kontrollerte Aker og John Fredriksen-kontrollerte Hemen, ifølge en børsmelding.

Avtalen gir samtidig gjeldstyngede Farstad et pusterom med å betjene lånene sine til utgangen av 2021.

Målet på sikt er å danne et stort rederi - Solstad Farstad - ved å slå sammen Solstad Offshore, Farstad Shipping og Deep Sea Supply.

Det nye rederiet vil i tilfelle bli Norges klart største, med om lag dobbelt så stor flåte som DOF har i dag.

– Med denne løsningen utstyrer vi Farstad, Solstad og Deep Sea Supply med en industriell plattform til å klare seg gjennom nedturen i offshoremarkedet, og være i god posisjon til å utnytte en retur i markedet. Vi er glade for å få på plass en avtale med bankene, obligasjonseierne og andre aksjonærer, sier Farstad-direktør Karl-Johan Bakken i en kommentar.

Les siste om Farstad

Røkke og Fredriksen med kontroll

I børsmeldingen skisseres ulike alternative fordelinger av eierskapet i det nye rederiet, basert på hvor mye kapital som blir hentet inn.

Det er imidlertid klart Kjell Inge Røkke og John Fredriksen vil ha hendene på roret i det nye rederiet, gjennom de største eierandelene.

De to vil sammen gå inn med rundt en halv milliard kroner i friske penger.

Farstad- og Solstad-familiene vil sitte igjen men små eierandeler. Slik smp.no forstår børsmeldingen vil Farstad-selskapene ende opp med en eierandel mellom én og to prosent.

Hovedkontor i Skudeneshavn

Planen er at hovedkontoret skal ligge i Skudeneshavn, og Lars Peder Solstad blir foreslått til å innta sjefsstolen.

Et sammenslått rederi vil samlet ha mer enn 150 offshoreskip i en flåte bestående av 33 subseafartøy, 66 plattformforsynningsskip og 55 ankerhåndteringsskip.

I tiillegg til at de vil være Norges største - vil i tilfelle også være verdens 4. største offshorerederi.

Kan spare opptil 650 mill.

Ifølge børsmeldingen mener partnerne at rederiene samlet kan spare 400 og 650 millioner kroner årlig ved å organisere seg på denne måten.

Partnerne i den økonomiske plattformen er i tillegg til Farstad-rederiet, Aker Capital - som er et heleid datterselskap av Aker ASA og Hemen Holding Limited – et selskap som indirekte kontrolleres av fond etablert av John Fredriksens familie.

I tillegg opplyses det at viktige långivere i tillegg til F-Shiplease – et datterselskap av Røkke-kontrollerte Ocean Yield deltar i løsningen.

Ansatte fikk e-post

Etter det smp.no kjenner til ble de rundt 1500 ansatte i Farstad informert via e-post tidlig mandag.

Det er vanlig rutine i og med at det dreier seg om børsnoterte selskaper og informasjon som er sensitivt i markedet.

Hovedtillitsvalgt Kim Lekva Velve hadde ved 11-tida mandag ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Siem-avtale strandet

Refinansieringen av Farstad er ventet å komme i havn i løpet av første halvår 2017, og er ikke avhengig av planen for sammenslåing.

Farstad forsøkte i høst å komme til enighet med Kristian Siem, men dette samarbeidet strandet. Ålesund-rederiet opplyste da at de styrte mot en løsning hvor de ville stå på egne bein. Dette er en løsning de tydelig valgte å gå vekk fra, til fordel for et større samarbeid med Røkke og Fredriksen.

Solstad og Aker sikret seg i fjor kontroll med et annet rederi på Sunnmøre - Rem Offshore - som nå er et datterselskap i Rogaland-rederiet.