foto
Henning Tangen Veibust blir her tatt godt i mot av hunden Busten. Med nytt fiskefartøy ligger alt til rette for Veibust Fiskeriselskap og dets store og små ansatte. Foto: Tarjei Engeset Ofstad

Veibust godt rusta for nye fiskerieventyr