Allianse vil satse på havvind i Norge – møter den lokale maritime klynga

foto