– Hvis vi lykkes med denne satsingen, så vil det forsterke mulighetene