Åpnet utsalg nummer åtte, nummer ni følger like etter