Vann fram med erstatningskrav mot skipsmeklar: Er tilkjent 17 millionar

foto