Bustadmarknaden er så langt lite påverka av renteauke

foto