Fiskebåtmegler stiller seg uforstående til søksmål