Fiskebåtmegler stiller seg uforstående til søksmål

foto