Det sier viserektor Annik Magerholm Fet ved NTNU i Ålesund. Hun vil gjøre Ålesund til en attraktiv forskerby.

Magerholm Fet er en av foredragsholderne på NHO Møre og Romsdal sin årskonferanse mandag. Da skal også årets Nyskaperpris deles ut. Fem kandidater er nominert til prisen som alle har vært presentert i Sunnmørsposten denne uken.

De nominerte til Nyskaperprisen er:

  • Fiskertrand Verft

  • Nordic Wildfish

  • Reknes AS

  • Scana Volda

  • Optimar AS

Du kan lese mer om selskapene under.

Arbeidsplasser og grønn energi

Tittelen på konferansen er Made in Norway, det samme som NHOs nasjonale årskonferanse 15. januar.

Magerholm Fet er opptatt av at vi må styrke næringslivet ved å ta tilbake arbeidsplasser og der vi framstår som en nasjon med grønn energi. Med mer klimavennlig produksjon enn for eksempel i Øst-Europa:

– Fordi vi har fornybar energi gjennom vannkraft til fordel for kullkraft som de bruker.

Tar tilbake produksjonen

Magerholm Fet viser til at flere bedrifter nå tar tilbake produksjonen fordi de ofte har bedre kvalitet i systemene, men også bedre system for å følge opp. Det gjør at også produksjonstiden kan være mer effektiv i Norge – med en mer effektiv arbeidskultur.

– Etter hvert som lønningene stiger i Øst-Europa er det ikke lenger fullt så lønnsomt å produsere der, sier hun og snakker videre om at nå gjelder det å bygge opp nye næringer som kan produsere mer effektivt og lønnsomt.

foto
Ulmatec Pyro Sist gikk Nyskaperprisen til Ulmatec Pyro ved daglig leder Jan Petter Urke (midten), flankert av NHO-president Tore Ulstein og Smp-redaktør Hanna Relling Berg. Foto: Nils Harald Ånstad

Les også:

Sist gang gikk Nyskaperprisen til Ulmatec Pyro

Mer forskning i regionen

– Økt forskningsaktivitet i regionen er viktig. Å få løftet det opp i NTNU-systemet. En annen ting som er viktig er økt internasjonalisering. Der vi kan være en viktig aktør for internasjonale samarbeidsprosjekt. For eksempel EU prosjekter der vi kan få penger både for å få opp flere stipendiater, men også at forskere kan få mulighet til å kvalifisere seg bedre.

– Gjennom våre forskningsaktiviteter har vi tilegnet kunnskap om klimaberegninger og bærekraft som vi ønsker næringslivet i større grad skal ta inn i sine prosesser.

– Vi må gripe dagen til å profilere oss gode på alt som går på det grønne skiftet. Men vi må også høyne kvaliteten på utdanninga slik at vi tiltrekker oss neste generasjon, sier Annik Magerholm Fet.

Under kan du lese mer om de fem nominerte:

foto
Sist gikk Nyskaperprisen til Ulmatec Pyro ved daglig leder Jan Petter Urke (midten), flankert av NHO-president Tore Ulstein og Smp-redaktør Hanna Relling Berg. Arkiv. Foto: Nils Harald Ånstad