Har fleire større prosjekt på gang for Kleven

foto
Frå fredag av blei Kleven kroatisk eigd. Frå venstre administrerande direktør i Kleven Verft Kjetil Bollestad, rådgjevar Zoran Kunkera frå DIV Group, Tomislav Debeljak som er styreleiar, administrerande direktør og eigar i DIV Group og til høgre finansdirektør Ola Beinnes Fosse i Kleven. Foto: Anne-Mari Tomasgard