I fjor på disse tider la næringsminister Monica Mæland fram en tiltakspakke på 650 millioner kroner for å hjelpe verfts- og leverandørindustrien over kneika. En gjennomgang Sunnmørsposten har gjort av de ulike tiltakene, viser at bare rundt 70 millioner av disse kronene er gått til verft på Sunnmøre eller Nordfjord – nemlig Båtbygg i Måløy.

– Forståelse

– Vi har stor forståelse for at regjeringen sammen med næringen trenger litt tid for å finne de tiltakene som virker. Men med det aktivitetsnivået som vi har nå, er det viktig at innretningen er slik at vi ser resultater av tiltakene ganske snart, forteller administrerende direktør Asle Strønen i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft.

Strønen påpeker at de er glade for at Regjeringen har sett utfordringene som næringen sliter med, og at de ønsker å bidra der de kan. Maritim bransjesjef Lars Gørvell-Dahll i Norsk Industri ser heller ingen grunn til å kritisere tiltakene.

– Vi er fornøyd på den måten at maritim bransje er kommet høgere opp på dagsorden enn tidligere. Trass i at vi er Norges nest største eksportnæring har vi ligget litt under radaren, sier han og påpeker at myndighetene uansett er låst av internasjonale handelsavtaler som setter en stopper for rene subsidier.

Vedlikehold

Tiltakene dreide seg blant annet om oppgradering av forskningsfartøy, vrakpantordning for eldre skip og økt vedlikehold av forsvaret sine fartøy. Sistnevnte var klart største pott på lista med 320 millioner kroner, men det meste av arbeidet er gått til bedrifter i bergensområdet.

Unntaket er Westcon i Florø som har fått en jobb til en verdi av 80 millioner kroner for arbeid på KV Svalbard, ifølge informasjonssjef Per Rostad i Sjøforsvaret.

Nybygg

Det som virkelig kan monne er byggingen av tre nye kystvaktskip. Forsvaret jobber for tida med å ferdigstille dokumentene til anbudet. Informasjonssjef Simen Rudi i Forsvarsmateriell kan ikke si noe konkret om når anbudet blir sendt ut, men kan komme med en god nyhet sett fra norsk side: Anbudsdokumentene vil kun bli utarbeidet på norsk, noe som antas å gi en fordel for norske verft. Også kystverket skal bygge nytt fartøy, et oppdrag Fiskerstrand verft og fire andre verft er kvalifisert til.

Få med deg det siste om jobb og næringsliv på Nordvestlandet. Følg smp-jobb på Facebook!