Har venta i fleire år - fekk nytt nei til polutsal

foto