Hun håper på en ny trend for eierskap på Sunnmøre

foto
Deltakerne vektla litt ulikt hvor viktig «patriotkapital» er sett opp mot ekstern kapital, men var enige om at kompetente folk er det viktigste. Fra venstre: Stette, Giørtz, Haagensen, Hurlen, Solevågseide (ordstyrer) og Tønseth. Foto: Tarjei Engeset Ofstad