Flere lokale selskaper inngår grønne intensjonsavtaler

foto