Tener meir på Stressless

Ekornes tener meir på Stressless, men kan likevel ikkje utelukke nedbemanning.

Ekornes brukar stadig meir robotar, som her ved fabrikken i Hornindal. 

Møbel

Korrigert for valutaendringar tener Ekornes likevel meir pengar på Stressless enn første halvår i fjor. Driftsmarginen er over 10 prosent, det er derfor sett av fem millionar kroner til bonus til tilsette, opplyser selskapet i halvårsrapporten.

I Norge auka salet med 36 prosent meir dette halvåret. Salet auka også i Sverige og Finland.

- Dette kjem både frå lansering av nye produkt og frå et generelt høgt aktivitetsnivå i distribusjonen, opplyser Ekornes.

Også i sentral-Europa, den største enkeltmarknaden for Stressless, aukar salet.

I det amerikanske marknaden har det vore ein nedgang i omsetnaden samanlikna med 2014. I Sør-Europa har omsetnaden vore om lag på same nivå som i 2014.

Skal kutte kostnadane med 150 millionar

Likevel vil Ekornes-konsernet redusere kostnadene.

- Sjølv om utviklinga i kvartalet er relativt stabil, har lønsemda falle dei siste åra. Dette er ikkje tilfredsstillande. Som første steg for å få opp lønsemda i konsernet, startar vi no i august eit kostnadsreduksjonsprogram. Programmet skal redusere kostnadene 150 millionar kroner innan utgangen av 2016, seier konsernsjef Olav Holst-Dyrnes i ei pressemelding.

- Vi skal mellom anna sjå på kjøp av råmaterialar og komponentar, på om produksjonen kan gjerast meir effektiv, på transport og logistikk, og også på ulike kostnadar i administrasjonen, utdjupar han overfor smp.no.

- Er nedbemanning tema?

- Vi har ingen planar om dette per no. Likevel kan eg ikkje utelukke at vi kan kome dit, seier han.

IMG drar opp

I første halvår 2015 er driftsinntektene for Ekornes-konsernet 385 millionar kroner høgare enn i første halvår 2014. Mykje av omsetningsauken, 211 mill., kjem frå IMG, som vart kjøpt opp 1. november i fjor. Også valutaendringar drar driftsinntektene opp.

Ordreinngangen første halvår var på 1.333 millionar kroner utanom IMG. Til samanlikning var ordreinngangen første halvår i fjor 1.262 millionar. Justert for valutaendringar er ordreinngangen litt bak fjoråret.

Ekornes fekk eit driftsresultat på 145 millionar kroner i første halvår. Resultatet etter skatt enda på 101 millionar kroner, viser rekneskapen som selskapet har sendt ut onsdag morgon.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Møbel